19. des, 2011

Arnfinn blir spillerutvikler

Arnfinn Engerbakk blir spillerutvikler på jentesiden i Kil fotball. Arnfinn tar over etter Bjørn Lien, og vil jobbe med å tilrettelegge for best mulig utvikling av enkeltspillerne i klubben. Han vil jobbe helt fra damelaget og ned til 7er lagene. Arbeidet inneholder blant annet tett oppfølging og dialog med enkeltspillere, overordnet ansvar for hospiteringsordninger, samt bidra med sin kompetasne gjennom trenerforumer. Han kommer fra jobben som trener for Kil/NTG sitt G19 lag.