27. feb, 2014

Hospitantene flyttes opp

Kil har i dag fått fire nye spillere inn som fullverdige medlemmer av A-laget. De fire jentene er Amalie Høgberget, Lena Aarbogh, Sara Asakskogen og Marthe Tungen (alle født 97). Alle fire har hospitert med A-laget siden begynnelsen av januar, og nå mener trenerne at de har vist både ferdigheter og potensial som er godt nok for å forsvare en fast plass i troppen. Vi håper dette gir jentene gode muligheter for utvikling.

Vi gratulerer jentene med fast plass i troppen!